COVID retningslinjer
Vi følger de anbefalinger der er udstukket fra DHF

https://www.dhf.dk/covid-19/re...


Badefaciliteter er åben for både ude og hjemmehold!


Opdateret 17/1 2022