COVID-retningslinjer
Retningslinjer opdateres løbende

Vi i KIF Håndbold opdaterer løbende vores retningslinjer i samarbejde med Sydbank Arena. Vi vil tilstræbe at alle vores medlemmer og gæster kan føle sig trygge i vores hal.Coronaregler - generelle.pdf opdateret 25/10 2020

Coronaregler for gæster.pdf opdateret 25/10 2020

Coronaregler for hjemmehold.pdf opdateret 25/10 2020

Dommerbord

Coronaregler for dommerbord.pdf opdateret 25/10 2020