Hvad vil det sige at være forældre i KIF Håndbold

Et super sundt og udviklende miljø for dit barn!


KIF håndbold udvikler håndboldspillere, trænere og foreningsmennesker i et sundt og stærkt håndboldmiljø. 


Vi ser et potentielt talent i alle, et talent som skal udvikles og finde sin vej i håndboldmiljøet - uanset om det er som spiller, træner, bestyrelsesmedlem eller frivillig. 


Alle har stor betydning for KIF Håndbolds eksistens, fortsatte udvikling og stræben efter at være det bedste håndboldtilbud i Kolding, opland og hele Sydjylland.

Vi arbejder ud fra missionen ”Klub før hold før den enkelte” – det betyder ikke, at vi ikke har fokus på at udvikle den enkelte spiller - tværtimod, men spilleren udvikles først, når rammerne fungerer i klubben og omkring holdet. Derfor er der mange opgaver, der skal løftes, som ikke handler om den enkelte spiller. Det gode håndboldmiljø kan kun realiseres, fordi der i klubben er en koordineret frivillig indsats, som gør det nemt som forældre at byde ind med de nødvendige hænder, som skaber overskud både mentalt og økonomisk.

 

 

Som forælder bidrager du med følgende:

  • Kontingentbetaling 
  • Hjælp til indtægtsskabende arrangementer som Påske Cup, Opstartsstævne og Banko, som er nødvendig for klubbens økonomi,. Her fordeles opgaver blandt holdets forældre.
  • Hjælp til opgaver på holdet som dommerbordsvagter, kørsel og frugtordning samt arbejdsopgaver, som er indtægtsskabende for holdet = holdkassen.
  • Klubben afholder fælles forældremøde i foråret for årgangen, hvor alle væsentlige informationer fra klubbens side gives og hvor følgende poster fordeles ud blandt holdets forældre;

 

Erhvervsminister

1-2 forældre, der koordinerer en indsats i forhold til potentielle sponsorer for holdet.

Gruppen af erhvervsministre koordineres af bestyrelsens udpegede Erhvervschef.

Kommunikationsminister

1-2 forældre, der sørger for at der er aktivitet på årgangens del af klubbens hjemmeside og holdsport med nyheder, et holdbillede eller på anden vis sørger for, at de gode historier bliver delt.

Gruppen af kommunikationsministre koordineres af bestyrelsens udpegede Kommunikationschef.

Beskæftigelsesminister

1-2 forældre, der koordinerer arbejdsopgaver på holdet, samt er bindeleddet mellem arrangører og holdets forældre/spillere, når indtægtsskabende aktiviteter skal løses i klubben.

Gruppen af beskæftigelsesministre koordineres af bestyrelsens udpegede Beskæftigelseschef.

Social-og trivselsminister

1-2 forældre, der arrangerer sociale aktiviteter for holdet samt, i samarbejde med de andre social-og trivselsministre, aktiviteter for hele klubben.

Gruppen af Social- og trivselsministre koordineres af bestyrelsens udpegede Social- og trivselschef.

 

Vi har også samlet alt du bør vide her i printbar udgave.

Velkomstfolder KIF Forældre.pdf

Gallerier

Der er i øjeblikket intet galleri tilgængeligt

Billede

Der er i øjeblikket intet billede tilgængeligt