Hvad vil det sige at være leder i KIF håndbold

Som gruppeansvarlig/træner

Den gruppeansvarlige har ansvaret for hele gruppen.

- Man er typisk træner af hold 1.

- Man understøtter trænere for øvrige hold i gruppe.

- Man deltager i møder/udvalg til fremme af klubbens målsætning

Som træner

Træneren har ansvar for netop sit hold.

- Man er typisk een af flere trænere i en gruppe.

- Man understøttes af den gruppeansvarlige


Som holdleder/hjælper

Dette er en understøttende function til træneren af alsidig karakter. (aftales individuelt med den enkelte træner)

- Materiale håndtering.

- Støttefunktion for spillere.

- Øvrig praktik.

Diverse formularer og hjælpeværktøjer