KIF Stævne

Kære Frivillig, skolevagt, dommerbordsvagt, bespisningsvagt, barvagt.


Du kan i de næste sider finde alt som vil være dig en hjælp til at løse din vagt.

Klubben sætter stor pris på din indsats, og vi håber ved at du løser opgaverne på netop din vagt.  Således stævnet bliver en succes for vore deltagere, for faciliteterne vi har lånt, og for dine vagt kolleger.


Go vagt

Overordnet stævneansvarlig

Profile Image
Mike Thanning

Overordnet skoleansvarlig

Profile Image
Mads Aarestrup

Overordnet vagtansvarlig

Profile Image
Gitte Thomsen

Skolen klargøres af frivillige fra kl. 12.00

Gæster ankommer efter kl. 13.00


Generelle opgaver:

 • Rundering én gang i timen
 • Løbende rengøring bl.a. tømning af skraldespande, oprydning toiletter 
 • Notere sig brandslukningsmateriels placering 
 • Notere sig flugtveje, og at disse holdes fri  


Specifikke opgaver:

 • Fordeling af skilte på respektive døre iht. oversigt 
 • Hjælpe holdene på plads .
 • Sikre at gæster udfylder “ORDENSREGLER” opsat på døre til klasselokaler.
 • Bede holdansvarlig tage billede af lokalet før det tages i brug .
 • Opdatere den samlede lokaleoversigt med navn og mobil nr. (to eksemplarer: 1 på skole 1 til stævnekontoret)  

Generelle opgaver:

 • Rundering én gang i timen
 • Løbende rengøring bl.a. tømning af skraldespande, oprydning toiletter 
 • Notere sig brandslukningsmateriels placering 
 • Notere sig flugtveje, og at disse holdes fri  


Specifikke opgaver:

 • Sikre ro og orde

 • Ingen alkohol 

 • Musik m.m. må IKKE spilles efter kl. 23:00

 • Fællesarealer må IKKE benyttes efter kl. 23:30 

Generelle opgaver:

 • Rundering én gang i timen
 • Løbende rengøring bl.a. tømning af skraldespande, oprydning toiletter 
 • Notere sig brandslukningsmateriels placering 
 • Notere sig flugtveje, og at disse holdes fri  


Specifikke opgaver:

 • Rundere løbende og sikre nattero

 • Klargøre borde/stole m.m. til morgenmadsbespisning

 • Åbne for badefaciliteterne kl. 05:45 

Generelle opgaver:

 • Rundering én gang i timen
 • Løbende rengøring bl.a. tømning af skraldespande, oprydning toiletter 
 • Notere sig brandslukningsmateriels placering 
 • Notere sig flugtveje, og at disse holdes fri  


Specifikke opgaver:

 • Klargøre mad og drikkevarer (buffet)
 • Morgenmad serveres 06:30-09:00
 • Placere maden på borde, så man kan tage fra alle sider (Man må IKKE lave take-away fra morgenmaden) 
 • Efter morgenmad, opgøre forbrug/mangler og ringe til ansvarlig for depot 
 • Rundere/rengøre badefaciliteterne 
 • Låse for badefaciliteterne kl. 08:15 

Generelle opgaver:

 • Rundering én gang i timen
 • Løbende rengøring bl.a. tømning af skraldespande, oprydning toiletter 
 • Notere sig brandslukningsmateriels placering 
 • Notere sig flugtveje, og at disse holdes fri  


Specifikke opgaver:

 • Sikre at døre og vinduer er lukkede 
 • Rengøring af udendørsarealer fx opsamling af skrald
 • Opfyldning af toiletpapir og servietter samt tømning af affaldsposer 

Sørg for at vække gæsterne rettidigt.

Skolen skal være klar til tilbagelevering klokken 10:00


Generelle opgaver:

 • Rundering én gang i timen
 • Løbende rengøring bl.a. tømning af skraldespande, oprydning toiletter 
 • Notere sig brandslukningsmateriels placering 
 • Notere sig flugtveje, og at disse holdes fri  


Specifikke opgaver:

 • Som morgenmadsvagten


Vagter laver selv passende fordeling mellem servering af morgenmad, rengøring og nedlukning af lokaler

 • Samle borde og stole efter morgenmad 
 • Godkende lokalerne før de endeligt forlades, iht billedes taget ved modtagelse af den ansvarlige for lokalet.
 • Overskydende mad/service leveres til Sydbank Arena
 • Sidste kontrol af lukkede vinduer og døre.
 • Sidste kontrol af toiletter og affald.
 • Opryddede udendørsarealer, cigaret skodder osv.
 • Skolechef lukker og slukker
 • Skolemappe og nøgler afleveres på stævnekontoret

Her finder du en oversigt over hvor holdene skal sove på de enkelte skoler.


Har finder du en oversigt over alle skolevagterne alle skoler.KIF skolechef:

Kenneth Trolle - 61 42 25 76


Lokaleoversigt:

Bakkeskole Seestvej 6-8 - Kaelder.pdf

Bakkeskole Seestvej 6-8 - Stueetage.pdf

Belægningsplan Bakkeskolen Kondirum.pdfBelægningsplan Bakkeskolen gymnastiksal.pdfBelægningsplan Bakkeskolen hallen.pdf


Bemærkninger:

Primær indgang:

 • Parkering ved P pladsen ved Rema 1000 og så er der også en lille P plads foran hovedindgangen indkørsel fra Karen Blixens Vej.
 • Der er 2 indgange hovedindgangen og indgangen ved ”overbygning” 6A den første fløj der kommer når man kommer fra parkeringspladsen ved Rema1000.
 • Der er ikke andre døre der må bruges til ind og udgang de skal ses som Branddøre.

Specielle lokaler:

 • Vi har lokalerne i mellemtrin og overbygning borde/stole, skal sættes på plads igen inden aflevering.

Rengøringsartikler:

 • Der står en rengøringsvogn ved køkkenet i forhallen fællesarealet i hver bygning. 

Affaldscontainer:

 • VIGTIGT Der skal sorteres affald! Der er en et område bag Teatersalen til dette, når beholdere er fyldte, skal de tømmes i de containere der er i stål skurene mellem hovedindgangen og idrætshallen ved den lille p-plads, vær meget opmærksom på at dette bliver gjort ordentlig da der tidligere har været bøvl med dette og det ellers bliver os selv der skal sortere om .

Køleskabe:

 • Findes i forhallen der hvor der normalt står skolemælk

Morgenmad:

 • Der gøres klar til morgenmad i forhallen og det lille køkken der kan bruges til at forbereder kaffe Osv. vær forsigtig med opvaskemaskinen den er lidt speciel at åbne og knapperne skal bruges til dette
 • Ekstra stole og borde står i gangen bag ved madkundskab 

Badefaciliteter:

 • Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at bade på skolen dog er der et lille bad der kan bruges i nødstilfælde bag teatersalen.

Øvrigt:

 • Det er kun Overbygning, Mellemtrin og Forhallen der må bruges resten af skolen, er forbudt område. 


Godkendelser Brandmyndigheder:

D621-2023-26083 Midlertidig overnatning 23000293023-72090454589428.pdfD621-2023-26082 Bakkeskolen 23000293023-72090428075486.pdf

KIF skolechef:

Ole Nielsen - 25 53 48 48


Lokaleoversigt:

Bramdrup Mollegardsvej 12 - Stueetage.pdfBelægningsplan Bramdrup Skoles lille gymnastiksal.pdfBelægningsplan Bramdrup Skoles store gymnastiksal.pdfBelægningsplan Bramdrup Skole lok 15 01 15.pdf


Bemærkninger:

Primær indgang:

Specielle lokaler:

Rengøringsartikler:

 • Står i personalerum

Affaldscontainer:

 • Traktorskur mod nord

Køleskabe:

 • Skolekøkkenet

Morgenmad:

 • Klyngen

Badefaciliteter:

Øvrigt:

 • Sensorstyring af lys. Gymnastiksalene med nøgle. Multifaglokalet ved relæ i tilstødende lokale. 


Godkendelser Brandmyndigheder:

D621-2023-26050 Midlertidig overnatning 23000293023-72083913681137.pdfD621-2023-26054 Bramdrup Skole 23000293023-72084336967964.pdf

KIF skolechef:

Kenn Fuchs - 25 39 16 22

Lokaleoversigt:

Brændkjærskolen, Brændkjærgade 92 - 1.sal.pdfBrændkjærskolen, Brændkjærgade 92 - Stueetage.pdfBelægningsplan Brændkjærskolen gymnastiksal 412.pdfBelægningsplan Brændkjærskolen gymnastiksal 406.pdf


Bemærkninger:

Primær indgang:

 • Højre hjørne i den stor gård.

Specielle lokaler:

Rengøringsartikler:

Affaldscontainer:

 • I aflås i sen store gård.

Køleskabe:

 • Køkkenet i kølderen

Morgenmad:

 • Kælderen samt gangen i stueplan(Ekstra borde og stole kan opstilles der)

Badefaciliteter:

 • Ved de to minihaller.

Øvrigt:


Godkendelser Brandmyndigheder:

D621-2023-26036 Midlertidig overnatning 23000293023-72082816550622.pdfD621-2023-26039 Brændkjær Skole 23000293023-72083305474647.pdf

Skolen nr97 lukkes ned søndag


KIF skolechef:

Rikke Schmidt - 21 27 14 42


Lokaleoversigt:

Dalby skole nr 97.pdf

Dalby skole nr 120.pdf


Bemærkninger:

Primær indgang:

 • Indskolingen: ind i skolegården og til venstre - muligvis også indgangen til højre vil være åben.
 • Mellemtrinnet og udskolingen: indgang mellem de to bygninger/ ved det store æble med rutschebanen.

Lokaler:

 • Der vil i hvert lokale, ligge en seddel med opsætningen af borde/stole, hvorledes lokalet igen skal afleveres i den stand.

Rengøringsartikler:

 • Der står en rengøringsvogn i fællesarealet i hver bygning. Der vil også være ekstra toiletpapir og håndklædepapir på vognen.

Affaldscontainer:

 • Der skal sorteres affald! Hvis affaldet ikke er sorteret SKAL det i restaffald, for ellers får skolen en bøde efterfølgende. 
  Ved indskolingen er containerne for enden af den højre del af bygningen, ud mod vejen.  Ved mellemtrinnet/udskolingen er der containere ved rundkørslen/parkeringspladsen.

Køleskabe:

 • Findes i madkundskab i udskolingen i stueplan. 

Morgenmad:

 • Der stilles en vogn med borde og stole i fællesarealet i udskolingen, så der kan serveres morgenmad der - indskolingen og mellemtrinnet skal også spise der. 

Badefaciliteter:

 • Findes i hallen, der er indgang fra mellemtrinnet. 

Øvrigt:

 • Der må iKKE benyttes harpiks i hallen! 
 • Fællesområdet i indskolingen: der vil være borde og stole, som kan sættes op derovre.
 • Biblioteket i udskolingen afskærmes og er et forbudt område


Godkendelser Brandmyndigheder:

D621-2023-26522 Midlertidig overnatning 23000293023-73072652878240.pdf

D621-2023-26521 Dalby Skole 23000293023-73072620686825.pdf

Skolen lukkes ned søndag


KIF skolechef:

Mads Aarestrup - 29 98 62 80


Lokaleoversigt:

Kongsbjerg Reinholdts Bakke 29 - Stueetage.pdf

Belægningsplan Kongsbjergskolen gymnastiksal.pdf


Bemærkninger:

Primær indgang:

 • Fra parkeringsplads

Specielle lokaler:

Rengøringsartikler:

 • Overfor lokale 109

Affaldscontainer:

Køleskabe:

Morgenmad:

 • I kantinen

Badefaciliteter:

 • Ved gymnastiksal

Øvrigt:


Godkendelser Brandmyndigheder:

D621-2023-26065 Midlertidig overnatning 23000293023-72085457953344.pdfD621-2023-26064 Kongsbjerg Skole 23000293023-72085436651575.pdf

KIF skolechef:

Vacant - xx xx xx xx


Kontaktperson cafeteria:

Charlotte - 29 42 41 54


Lokaleoversigt:

Lyshøjskolen, Lyshøjallé 1 - Stueetage - Kælder.pdf


Bemærkninger:

Primær indgang:

 • Indgang F.

Specielle lokaler:

Rengøringsartikler:

 • Er stillet frem af Pedel.

Affaldscontainer:

 • Står ved indkørsel Skolebakken.

Køleskabe:

 • Er i Aulaen

Morgenmad:

Badefaciliteter:

 • I forbindelse med hal 1

Øvrigt: 

 • Ved fejl på alarmanlæg: Intellitec 91991900


Godkendelser Brandmyndigheder:

Skolen lukkes ned søndag


KIF skolechef:

Anders Christiansen - 22 23 35 25


Lokaleoversigt:

Sondervang 32 - Stueetage.pdf

Sondervang 32 - 2.sal.pdf

Sondervang 32 - 3.sal.pdf

Sondervang 32 - 1.sal.pdf

Belægningsplan Sdr. Vang gymnastiksal.pdf


Bemærkninger:

Primær indgang:

Specielle lokaler:

Rengøringsartikler:

Affaldscontainer:

Køleskabe:

Morgenmad:

Badefaciliteter:

Øvrigt:


Godkendelser Brandmyndigheder:

D621-2023-26011 Midlertidig overnatning 23000293023-72075358491062.pdf

D621-2023-26015 Sdr. Vang Skole 23000293023-72080205344305.pdf

KIF skolechef:

Rudi - 40 89 39 41


Lokaleoversigt:

Vonsild Catolhavegyden 21 - Stueetage.pdfBelægningsplan Vonsild Skole Minihal KIF.pdfBelægningsplan vonsildminihal.pdf


Bemærkninger:

Primær indgang:

 • Ny parkeringsplads på "bagsiden" af skolen.

Specielle lokaler:

Rengøringsartikler:

 • Under trappe ved indgang er stillet frem

Affaldscontainer:

 • Indhegning mod kunststofbane p-plads for enden af hallen. der soteres.  

Køleskabe:

 • 2 stk rum til venstre i indgangen.  kiosk

Morgenmad:

 • 150 af gangen, aula ved indgangen
  Køkken lige til venstre ved indgang ikke for mange kaffe maskiner i stik så springer sikring.  kun en af gangen. kiosk. gitter kan køres op

Badefaciliteter:

 • Adgang via hmini hallen

Øvrigt:

 • Man må ikke gå ovenpå.  der er alarm på.
  ingen afgang i sfo
 • Hoveddør låst så man ikke kan komme ind ude fra mellem 00 og 06. men kan åbnes af vagt inde fra


Godkendelser Brandmyndigheder:

D621-2023-25989 Midlertidig overnatning 23000293023-72073929036246.pdf

Dommerbordsvagt

Før;

Møder ind 20 min. før kampstart

Sikre at dommerbordet er indstillet korrekt (2 x 15 min.)

Alt materiale til dommerbordet ligger i kassen - orienter dig i dette.

Under;

Sikre at kampene kommer i gang til tiden  - pause mellem halvlege max. 1 min. Mellem kampene 3 min.

Indberet løbende resultater til stævnekontoret.

Efter;

Pakke ting i kassen og sikre at det er klar til næste vagt. Er du selv sidste vagt, så tages kassen med retur til Sydbank Arena.Halansvarlig:


Fredag - 16:30-19:30, Hal 2

Lørdag - 17-00-20:00, Hal 2

Søndag - 16:30-19:30, Hal 2


 • Vagterne møder ind 30 minutter før og fordeles ud på poster
 • 1/2 i døren til kontrol af billetter
 • 4/6 til udlevering af mad
 • 1 til vandopfyld
 • 1 til indsamling af vandkander
 • 4/6 løbende afrydning af borde
 • 2 runnere til opfyldning af mad


Ved slut - Grovrengøring.