Dette står vi inde for


 1. Kontingentpolitik

KIF Håndbold vil ikke være dyrest eller billigst med kontingentet, men finde det kontingent sats som passer til en Eliteklub med bredde.

 1. Fri-kontingentpolitik

Ingen har fri-kontingent. Trænere, ledere og bestyrelses medlemmer er passive medlemmer af KIF Håndbold.

 1. Alkohol- og rusmiddelpolitikOp til U17: Ingen alkohol og rusmidler er tilladt i KIF Håndbold regi. Fra U18 og op efter: Enkelte øl kan tillades under trænerens ansvar – ingen rusmidler tilladt.Generelt skal det sige at sport og spiritus ikke hører sammen!
 2. SponsorpolitikSponsorer i KIF Håndbold skal have en etik og moral, som KIF Håndbold kan stå indenfor. Sponsorer må ikke deltage i eller udføre handlinger, som kan skade KIF Håndbolds ry eller virke.
 3. Ansættelsespolitik og kontrakter (spillere)Kontrakter indgås af KIF Håndbold Elite A/S og ikke af moderklubben. Trænere kan ikke indgå økonomiske aftaler med spillere.
 4. Løn- og omkostningsgodtgørelsespolitik (trænere)Kontrakter er individuelle. Alle trænere skal være på skriftlige kontrakter.
 5. Oprykning af spillereOprykning af spillere kan kun ske i meget specielle tilfælde. Beslutningen træffes af bestyrelsen efter indstilling fra det sportslige udvalg.
 6. Samarbejdspolitik (andre klubber)Vi er positive overfor samarbejde med andre klubber, og ønsker at styrke og udbygge disse.
 7. IndkøbspolitikVi køber så vidt som muligt, det der kan lade sig gøre ved vore sponsorer, og skal koordineres via bestyrelsen. Desuden vil alle indkøb ske efter grundige økonomiske overvejelser.
 8. KørselspolitikUnge med nyerhvervede kørekort (under 1 års erfaring) må kun køre længere ture i klubmæssige sammenhæng med en voksen (øvet billist) i bilen. Forældre kørsel: altid ædru og uden påvirkning af rusmidler – ligesom færdselsloven skal overholdes.
 9. Tur- og rejsepolitikKlubben ser positivt på at der arrangeres tur og sportsrejser, men alle ture, skal balancere i sig selv. På ture skal der altid mindst være to voksne ledere eller trænere med.
 10. Samarbejdspolitik med forældreforeningenVi ønsker et tæt samarbejde med forældreforeningen og bakker op omkring forældreforeningens arbejde.
 11. Oprykning og kredsvinderpolitikVi vil hædre vore kredsvindere og oprykker på behørig vis.
 12. ”Mobbe”politikVi acceptere ikke mobning i klubben. Opstår der situationer hvor grænsen overskrides, kan det medføre udelukkelse fra klubben i en kortere periode. Ved gentagne situationer vil udelukkelsen blive permanent. Forældrene vil altid blive inddraget/informeret.
 13. KlubdragtspolitikVi tilstræber at medlemmer altid skal kunne købe en klubdragt til en fornuftig pris.
 14. NøglepolitikDet sportslige udvalg er ansvarlig for udlevering af nøgler til boldkasser og skabe. Der skrives under ved udlevering.
 15. KursuspolitikAlle trænere og ledere tilbydes relevante kurser i hver sæson.
 16. Stævnedeltagelsespolitik

Holdgebyr og lederdeltagelse betales af klubben, mens det resterende deltagergebyr er holdet selv ansvarligt for. Stævnedeltagelse skal dog være godkendt af bestyrelsen.

 1. Prispolitik på billetter

Alle medlemmer har gratis adgang til alle ligakampe og pokalkampe, men man skal forvente at betale en mer-pris ved Europa Cup kampe og DM kampe.

 1. PædofilVi følger gældende lovgivning vedr. pædofil. (herunder udfyldelse af børneattester)
 2. KostpolitikSom aktiv idrætsudøver er der behov for en varieret og sund kost. Efterfølges dette, vil der ikke være behov for nogen former for tilskud.Det anbefales at spise 3 hovedmåltider samt op til 6 mellemmåltider i løbet af en dag. Et mellemmåltid kan sagtens bestå af frugt eller grøntsager. Væsken bør som hovedregel bestå af vand. Vi anbefaler, at der er fokus blandt forældre på frugt og grønt, frem for kage og slik. Samme fokus er i højsæde til stævner.
 3. Dopingpolitik
 1. KIF Håndbold tager afstand fra enhver brug af doping!
 1. KIF Håndbold er som medlem af Dansk Håndbold Forbund under Danmarks Idrætsforbunds dopingkontrolregulativ
 1. KIF Håndbolds medlemmer er som følge heraf forpligtet til at deltage i de dopingkontroller, som måtte blive foranstaltet af Danmarks Idræts Forbund.
 1. KIF Håndbold og dens medlemmer er endvidere forpligtet til at efterleve de anvisninger og sanktioner, som måtte blive givet af Danmarks Idræts Forbund i henhold til dopingregulativet.
 1. KIF Håndbold vil informere medlemmerne om risikoen ved brug af doping og vil herunder deltage i de oplysningskampagner mod brug af doping, som måtte blive iværksat af Danmarks Idræts Forbund og/eller Sundhedsstyrelsen, f.eks. ved ophængning af plakater, udlevering af materiale til medlemmerne osv.
 1. KIF Håndbold vil i øvrigt fra sag til sag tage stilling til det etisk forsvarlige ved anvendelsen af kunstige hjælpemidler til forbedring af medlemmernes præstationer, herunder særlige helsekostpræparater, kosttilskud og lignende.
 1. KIF Håndbolds medlemmer skal følge klubbens anvisninger, ellers vil det kunne medføre eksklusion af klubben.
 1. Alle spillere på kontakt, ledere og trænere i KIF Håndbold skal tilslutte sig denne politik med underskrift.

Læs desuden folderen "Missionen for KIF Håndbold"