Ministerie - social og trivsel

I social- & trivselsministeriet handler det om at værne om det sociale og skabe god trivsel.


Dette gælder både for klub og hold. (Klub, før hold, før den enkelte). Social- & trivselsministre fra de forskellige hold mødes ca. 4 gange årligt og planlægger sociale arrangementer på klubniveau ud fra et årshjul. Dette kunne f.eks. være spisning ved LIGA kampe, afvikling af ”Supersøndage” (søndage, hvor mange af vores hjemmehold spiller kampe) m.m. 


Derudover udveksler man erfaringer for det sociale og trivslen på holdniveau. Er man social- & trivselsminister på eks. U9, er man også medansvarlig for at sikre trivslen på holdet.

• Planlægge og afholde sociale aktiviteter for hele gruppen

• Komme med input og evt. hjælpe med afvikling af sociale arrangementer på tværs af grupperne

• Hjælpe nye spillere og ikke mindst forældre med at blive integreret i klubben

• Ingen krav fra bestyrelsen om antal af aktiviteter

• 2 supersøndage om året = ca. 2 timer pr. gang + afslutningsarrangement i juni = ca. 4 timer

• Gennemgang af velkomstfolder – og ellers ad hoc spørgsmål.

Ansvarlig

Profile Image
Line Boesen