Sportslig ansvarlig

Ansvarsområde

Klubadministrator:

  • Medlemsdatabase ajourføring og spillecertifikater
  • Kontingenter og andre medlemsbetalinger

Sportsadministrator:

  • Trænerpåsætning
  • Træneruddannelse og sparring
  • Samarbejde med sportslig visionsudvalg
  • Samarbejde med sportslig udvalg
  • Stævne koordination
  • Træningstider og kamp administration
  • Indtægtsgivende aktiviteter af sportslig karakter

Udviklingsansvarlig:

  • Være med til at udvikle hvordan klubtilbuddene skal se ud i fremtiden
Profiler
File
Anders Fredsgaard
31 55 55 00