Ministerie - kommunikation

Formål

I dette ministerie arbejder vi for udbredelsen af nyheder og information relevant for den enkelte, grupperne eller hele klubben.

Nyhederne kan være konkrete arrangementer eller aktiviteter.

Alle er som udgangspunkt velkomne til at komme med egne historier, skal naturligvis være i god tone og med respect for den enkelte.

Referater eller optakt til kommende kampe er yderst velkomne.

Kom endeligt med dit indlæg til den ansvarlige for dette.
Ansvarlig
File
Mads Aarestrup
28 98 62 80
Opgaver

Kommunikationsministeriet:

• Ansvarlig for gruppefoto af holdet

• Komme med forslag til den gode historie

• Træningstider og hold info på hjemmeside / facebook.

• Kommunikere information om klubbens aktiviteter

• Samling af gruppen og få taget foto til  hjemmeside samt sponsor

• Hjemmeopgaver vedr.historier, info mv. løbende gennem hele sæsonen.

• Forvent ca. 3 møder a 2 timer varighed pr. sæson